98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 20 de juny de 2019

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 20 de juny de 2019

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal  extraordinari de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 20 de juny de 2019.

Durant la sessió plenària s’ha donat a conèixer el cartipàs municipal, les competències de cadascun dels regidors que formen part del Govern; els integrants de la Junta de Govern o de les Juntes de Portaveus; i la regularitat del plens ordinaris que seguiran sent el darrer dijous de mes.

sala de plens

ORDRE DEL DIA
1. Pronunciament sobre la urgència del Ple extraordinari i urgent.

2. PART RESOLUTÒRIA

2.1. Retre compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2019DECL001242; 2019DECL001243; 2019DECL001240 i 2019DECL001241.

2.2. Prendre coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i designació dels portaveus.

2.3. Prendre coneixement de la composició de la Junta de Portaveus.

2.4. Establiment de la periodicitat dels plens ordinaris de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

2.5. Creació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent, i composició de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

2.6. Establiment de les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels regidors electes i grups polítics municipals.

2.7. Aprovació de la plantilla del personal eventual de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

2.8. Nomenament de representants municipals en l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

cartipas 2019 2