98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 19 de juliol de 2018

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 19 de juliol de 2018

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 28 de juny  de 2018.

sala de plens

ORDRE DEL DIA

1. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núms. 0876/2018 i 1056/2018.
2-Aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a les entitats o associacions participants en la Cavalcada de Reis, d’acord amb la proposta dictaminada per la corresponent Comissió Informativa.

3-Aprovació de la delegació, a la Junta de Govern Local, de l’establiment o modificació dels preus públics que siguin necessaris per a la prestació d’un servei o la realització d’una activitat de competència municipal, d’acord amb la proposta dictaminada per la corresponent Comissió Informativa.
4-Estimació parcial del recurs de reposició presentat per la Sra M. Ceba, contra l’acord adoptat pel PLE de la corporació de data 25 de gener de 2018, d’aprovació definitiva del document de la relació de llocs de treball, d’acord amb la prposta dictaminada per la corresponent Comissió Informativa

5-Retre compte de la renúncia de la regidora Sra Dolors Bedós com a càrrec electe de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

6- Precs i preguntes