98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 30 de juliol de 2020

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 30 de juliol de 2020

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 30 de juliol de 2020

 

 

Sala Plens Ajuntament SAB 02

ORDRE DEL DIA

1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. A1112020000008, del Ple ordinari celebrat en data 25 de juny de 2020.

1.2. Aprovació inicial de l’expedient núm. 4/2020, de modificació del pressupost per suplement de crèdit.

1.3. Aprovació inicial del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) Sant Andreu de la Barca 2020-2025.

1.4. Aprovació inicial del Pla d’autoprotecció d’actes extraordinaris del Complex esportiu Onze de Setembre de Sant Andreu de la Barca (PAU).

1.5. Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que fixi les festes de caràcter locals de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2021, els dies 6 de setembre i 30 de novembre.

1.6. Sol·licitud de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, i nomenament com a representant municipal a l’alcalde de la corporació, Sr. M. Enric Llorca i Ibáñez.

2. PART DE CONTROL

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 16 de juny de 2020, registre d’entrada número E2020008589, per demanar la flexibilització de les regles fiscals, amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària de Sant Andreu de la Barca.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 9 de juliol de 2020, registre d’entrada número E2020010410, per a l’ús de pirotècnia de baix impacte sonor en les celebracions populars de Sant Andreu de la Barca.

2.3. Moció presentada pels grups municipals FEM Sant Andreu-AM i PODEMOS, en data 10 de juliol de 2020, registre d’entrada número E2020010432, en commemoració del 28J, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

2.4. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP, en data 14 de juliol de 2020, registre d’entrada número E2020010622, per a la prevenció, sensibilització i promoció de la igualtat LGTBI a Sant Andreu de la Barca, i d’adhesió a la iniciativa “LIBRES & IGUALES” de les Nacions Unides.

2.5. Moció presentada pel grup municipal de C’s, en data 15 de juliol de 2020, registre d’entrada número E2020010728, per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.

2.6. Precs i preguntes.