98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 abril de 2016

Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 abril de 2016

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’audio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 28 d’abril de 2016.

 

 

sala de plens

 

 

L’ORDRE DEL DIA

0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. Approvació de l’acta de la sessió anterior:

1. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

1.1. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS I HABITATGE

1.1.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 25/04/2016, en relació a l’aprovació de la minuta del Conveni de col·laboració institucional entre l’IMPSOL i l’Ajuntament de Sant Anndreu de la Barca, que té com a objecte formalitzar l’arrendament amb opció de compra, per urgència social, a favor de l’ Ajuntameent de Sant Andreu de la Barca de 45 habitatges de la promoció del sector A8-A10 d’aquest municipi.

2. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

3. MOCIONS

3.1.01. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal del PSC-CPP, en data 8 d’abril de 2016, amb registre d’entrada núm. 3.591, pel seguimennt i la verificació municipal de les mesures acordades al Ple sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional del Parlamennt de Catalunya.

3.1.02. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 14 d’abril de 2016, amb registre d’entrada núm. 3.806, perquè l’Ajuntamennt de Sant Andreu de la Barca mostri el seu rebuig a l’acord signat entre els i les caps d’estat i de govern de la UE amb Turquia, que contempla la devolució a aquest país de tots els immigrants que arribin a la Unió Europea.

3.1.03. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 15 d’abril de 2016, amb registre d’entrada núm. 3.913, per a la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacittat.

3.1.04. Approvació de la moció presentada pel grup municipal de Convergència, en data 18 d’abril de 2016, amb registre d’entrada núm. 3.973, de rebuig a l’actuació del Govern espanyol de promoure recursos contra normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per la situació de pobresa energètica.

3.1.05. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 20 d’abril de 2016, amb registre d’entrada núm. 4.069, per declarar Sant Andreu de la Barca “Zona lliure de paradisos fiscals”, comprometent-se a adoptar les mesures necessàries per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals responsables.

4. PRECS I PREGUNTES