98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 29 d’octubre de 2014

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 29 d’octubre de 2014

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 29 d’octubre de 2014.

Consulta l’ordre del Ple

sala de plens0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. Aprovació de les actes de les sessions anteriors:

8/14, de 23 de juliol de 2014
9/14, de 24 de setembre de 2014

0.0.02. Retre compte de Decrets de l’Alcaldia

1. PRESIDÈNCIA

1.1. REGIDORIA D’INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

1.1.01. Aprovació inicial del Reglament de les notificacions i les comunicacions per mitjans electrònics a  l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.1.02. Aprovació inicial del Reglament municipal de les factures electròniques a l’Ajuntament de Sant Andreu  de la Barca.

2. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

2.1.01. Autorització a la Sra. Rosa Mª Asencio Monserrat la compatibilitat entre el seu lloc de treball a  l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i la segona  activitat d’àrbitra de la Federació Catalana de  Natació.Assessoria Jurídica.

 

2.2. REGIDORIA DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA

2.2.01. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals del municipi de Sant Andreu de la Barca; i aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2015.

 

3. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA

3.1. REGIDORIA D’URBANISME I TERRITORI

3.1.01. Aprovació inicial de la 37a modificació del Pla general d’ordenació de Sant Andreu de la Barca, regulació del sòl industrial, promoguda per aquesta corporació.


3.2. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

3.2.01. Aprovació de l’adhesió a la iniciativa “Alcaldes per l’Adaptació”.


4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS


5. MOCIONS

5.1.01. Moció presentada pel grup municipal de D3.0, en data 14 d’octubre de 2014, amb registre d’entrada núm.7.590, per a l’ampliació d’un col·lector de canalització d’aigües pluvials i pal·liar les inundacions que es produeixen entre la rotonda de l’entrada del municipi, davant del centre comercial Atrium, i la mancomunitat del carrer de Josep Pla del núm. 20 al 26 i de l’avinguda de la Guatemala núm. 41

5.1.02. Moció presentada pel grup municipal de D3.0, en data 14 d’octubre de 2014, amb registre d’entrada núm. 7.591, per a la reordenació, ampliació, o en el seu cas, habilitació de nous espais i mitjans que donin servei al col·lectiu de menors en edat escolar usuaris del servei de biblioteca municipal.

5.1.03. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 15 d’octubre de 2014, amb registre d’entrada núm. 7.621, per instar a l’AMB, l’ACA i la Generalitat de Catalunya, a derogar el Decret llei, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

5.1.04. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 17 d’octubre de 2014, amb registre d’entrada núm. 7.662, de rebuig i condemna de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’acció del grup terrorista Estado Islámico.

5.1.05. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 20 d’octubre de 2014, amb registre d’entrada núm. 7.693, per a la publicació de les enquestes sobre Sant Andreu de la Barca.

5.1.06. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 20 d’octubre de 2014, amb registre d’entrada núm.  7.695, per a la creació d’un espai de trobada per a entitats.

6. PRECS I PREGUNTES