98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 25 de juny de 2014

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 25 de juny de 2014

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 25 de juny de 2014.

sala de plens0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
6/14, de data 28 de maig de 2014

1. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA

1.1. REGIDORIA D’ENSENYAMENT

1.1.01.  Aprovació de la revisió de preus i de la pròrroga del Contracte de la concessió de la gestió de l’escola bressol “Casa Pedemonte”, núm. exp. GSP/VC-01/2010.

2. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3. MOCIONS

3.1.01.    Inclusió de la moció presentada pel grup municipal de D3.0, en data 16 de maig de 2014, amb registre d’entrada núm. 4.009, per la qual es requeria la constitució d’una comissió informativa de caràcter especial, per l’aclariment del tràmit realitzat després de l’aprovació provisional de la 36a modificació puntual del PGO per a la incorporació de sostre comercial amb el d’equipament en el Sector E de Sant Andreu de la Barca.

3.1.02.    Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 13 de juny de 2014, amb registre d’entrada núm. 4.881, per a la creació d’una comissió municipal de seguiment de les mocions aprovades en el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

3.1.03.    Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 13 de juny de 2014, amb registre d’entrada núm. 4.882, per sol·licitar el reintegrament del cèntim sanitari de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

3.1.04.    Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 16 de juny de 2014, amb registre d’entrada núm. 4.934, per sol·licitar una reforma constitucional i la convocatòria d’un referèndum sobre la monarquia i que s’iniciï un procés constituent cap a la república.

3.1.05.    Moció presentada pels grups municipals de D3.0, ERC-AM, ICV-EUiA i CiU, en data 16 de juny de 2014, amb registre d’entrada núm. 4.963, en favor de no organitzar actes institucionals en el període comprès entre la convocatòria d’eleccions i la jornada electoral.

4. PRECS I PREGUNTES