98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 23 de juliol de 2014

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 23 de juliol de 2014

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 23 de juliol de 2014.

sala de plensORDRE DEL DIA
0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. Retre compte dels decrets de l’Alcaldia

1. PRESIDÈNCIA

1.1. PRESIDÈNCIA

1.1.01. Fixar com a festes locals de Sant Andreu de la Barca, els dies 7 de setembre i 30 de novembre de 2015.

2. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3. MOCIONS

3.1.01. Moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya, per estudiar la viabilitat d’oferir un menús a baix cost per a aquelles persones que estiguin a l’atur i les seves famílies.

4. PRECS I PREGUNTES