98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Arrenca el primer Forum d’Acció Climàtica de Sant Andreu de la Barca

Arrenca el primer Forum d’Acció Climàtica de Sant Andreu de la Barca

Del 17 al 22 d’abril. l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca organitza quatre sessions de treball obertes a la participació de tota la ciutadania per conèixer les seves opinions i propostes i definir els àmbits d’actuació i les accions a desenvolupar en l’àmbit de l’acció climàtica a la ciutat.

La primera de les sessions sobre transició energètica s’ha dut a terme aquest dilluns al Centre de Recursos Associatius i continuarà els propers dies amb qüetions relacionades amb la mobilitat sostenible i qualitat de l’aire, la gestió de residus i la gestió de recursos naturals.

El dissabte dia 22 d’abril s’exposaran les conclusions de les quatre jornades prèvies, que ajudaran a definir els àmbits d’actuació i les accions que s’han de dur a terme.

Per poder assistir cal inscripció prèvia a la pàgina web de l’Ajuntament.

Mobilitat sostenible i qualitat de l’aire – Fòrum d’Acció Climàtica
18 d’abril a les 18.30 hores al Centre de Recursos Associatius

INSCRIPCIONS

La mobilitat sostenible engloba un conjunt d’accions i canvis amb l’objectiu de fer un ús racional dels mitjans de transport per part tant dels particulars com de les empreses. La mobilitat és una acció quotidiana que afecta a tots els habitants de Sant Andreu de la Barca. Per aquest motiu, en aquesta sessió es reflexionarà sobre com es pot construir una ciutat més sostenible i eficient i, de passada, millorar la qualitat de l’aire.

Subapartats

 • Transport públic eficient
 • Mobilitat elèctrica
 • Mobilitat compartida
 • Model de ciutat amigable amb la mobilitat sostenible (carrils bici, zones sense cotxes, etc.)

 

Gestió de residus – Fòrum d’Acció Climàtica
19 d’abril a les 18.30 hores al Centre de Recursos Associatius

INSCRIPCIÓ

Els residus que es generen a les llars, a les empreses i als espais públics de Sant Andreu de la Barca s’han de gestionar de la manera més eficient possible. També cal, però, disminuir la quantitat de residus que generen ciutadans i empreses en el seu dia a dia. Aquesta sessió convidarà a reflexionar sobre el sistema de gestió de residus de la ciutat i a aprendre noves pràctiques per realitzar una transició cap al residu zero.

Subapartats

 • Prevenció i gestió sostenible de residus urbans. Models de recollida
 • Transició cap al residu zero (a les llars, a les empreses, a les administracions)
 • Propostes i projectes d’economia circular
 • Campanyes de sensibilització i programes d’assessorament a empreses i professionals

 

Gestió de recursos naturals – Fòrum d’Acció Climàtica
20 d’abril a les 18.30 hores al Centre de recursos associatius

 

INSCRIPCIÓ

La biodiversitat, el verd urbà i els recursos hídrics són només tres exemples dels recursos naturals disponibles però limitats que una ciutat com Sant Andreu de la Barca ha de treballar per preservar, tant per la seva funció social com per la seva funció ambiental. Els participants en aquesta sessió podran reflexionar i recollir propostes per preservar-los, minimitzar-los i optimitzar -los de forma sostenible.

Subapartats

 • Biodiversitat
 • Hàbitat
 • Gestió de l’aigua / recursos hídrics
 • Corredor verd
 • Gestió de l’espai forestal