98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Actualitzades les preguntes i respostes sobre les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya

Actualitzades les preguntes i respostes sobre les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya

El CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya ha publicat una actualització de preguntes i respostes sobre les restriccions d’activitats pel coronavirus

 

 

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA  (versió 15/03/2020 9:00h)

 

1-Es pot entrar o sortir dels municipis?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Qualsevol altra activitat anàloga es farà individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada. A més es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí on hi ha controls per no entrar ni sortir, excepte els serveis essencials

2-Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars

Sí, com a servei essencial

3-Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

4-La gent pot sortir al carrer i comprar?

Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà el mínim i imprescindible per realitzar la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

5-Puc quedar amb gent al carrer?

No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no inclou les trobades.

6-Puc portar els infants al parc?

No

7-Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents. També per la recollida de menors D’edat en els domicilis dels progenitors/tutors, inclòs règim de custòdia compartida o similar.

8-puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin.
9-Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

10-Puc anar a sales de vetlla al tanatori?

Sí, respectant les mesures previstes per evitar aglomeracions i mantenint les distàncies. No es permet en cas que el difunt sigui a causa de la COVID-19.

11-Puc treure a passejar la meva mascota?

De forma individual cada persona.

12-Puc anar a bars i restaurants?

Estan tancats durant els propers 15 dies

13-Puc anar al cine o teatre?

Estan tancats durant els propers 15 dies

14-Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?

Estan tancats tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius durant els propers 15 dies

15-La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan tancats durant 15 dies

16-Els centres comercials estaran oberts?

Estan tancats durant 15 dies

17-Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?

Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderie

18-Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

19-Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

20-Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament en el gestor del servei.

21-Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)?

Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles pels tràmits administratius

22-Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.

23-Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

24-Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors

25-Quins són els grups de major risc?

Salut indica que els grups de major risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.