98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té previst aprovar aquest dimecres el pressupost municipal per l’any 2021

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té previst aprovar aquest dimecres el pressupost municipal per l’any 2021

El ple municipal es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Andreu aquest dimecres a les 18h a través dels 98.0 fm i de www.radiosantandreu.com

Sala Plens Ajuntament SAB 02

El Ple municipal del mes de desembre té previst aprovar  el pressupost de l’any vinent, que ascendeix a més de 28 milions d’euros.

Al capítol d’inversions es destinen 3,7 milions d’euros.

Els comptes municipals reforcen les polítiques adreçades a les persones, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de la societat arran la crisi de la covid-19. A aquest sector es destina un quart del pressupost total, mig milió d’euros més que enguany.

El pressupost municipal també millora les accions en àmbits com la generació d’ocupació i el comerç i teixit productiu local.

 

ORDRE DEL DIA:
1.PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de les actes de les sessions núm. A1112020000012 i A1112020000014, dels Plens extraordinari i urgent i extraordinari de dates 13 i 25 de novembre de 2020.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2020DECL001644 i 2020DECL001703, de dates 25 de novembre i 4 de desembre, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2020, i d’aprovació de la concertació d’un crèdit per import de 175.000,00 euros,
destinat al finançament del Projecte d’adquisició de l’edifici del carrer de Catalunya, núm. 4, amb la Diputació de Barcelona.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 2 de desembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020020609, en què notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 24 de novembre de 2020, d’aprovació inicial del Pla d’actuació metropolità 2019-2023.

1.4. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a fer efectiva la incorporació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en representació de l’Arxiu Municipal, a la Xarxa d’Arxius Municipals, en la seva modalitat de central de serveis tècnics.

1.5. Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2021; de la plantilla de personal i de les Bases d’execució d’aquest; així com l’establiment de les retribucions dels regidors amb dedicació exclusiva i parcial; del personal eventual i indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats.

2.PART DE CONTROL
2.1. Precs i preguntes

Zapatillas salomon Salomon xa pro 3d Salomon outlet Botas salomon Salomon xt wings 3