98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 d’abril de 2019

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 d’abril de 2019

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 25 d’abril de 2019


sala de plens

 

ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior:

⦁ 2019A111000002, de data 28 de febrer de 2019.

1.2. Escrit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 12 d’abril de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019006767, pel qual, ens comuniquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 26/03/2019, i aproven la iniciativa realitzada d’elaboració d’una ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; i aproven inicialment l’avantprojecte d’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable en l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

1.3. Aprovació parcial de la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la creació de 9 llocs de treball de l’Escala d’Administració General (8 subescala administrativa i 1 subescala auxiliar), i modificació de la Plantilla de personal amb la inclusió de les places corresponents.

1.4. Aprovació del Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, situada en Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2019.

1.5. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social, per a l’any 2019.

1.6. Estimació parcial de les al·legacions presentades pel Sr. Rubén Navarro García, com a president de l’Associació de Propietaris del Mercat i pel Sr. Miguel Antonio García Córdoba, com a president de la Mancomunitat de Propietaris de l’avinguda de la Constitució núm. 4; i aprovació provisional del Pla especial d’usos del Mercat, promogut per l’Associació de Concessionaris del Mercat.

1.7. Aprovació inicial del Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Andreu de la Barca.

Zapatillas salomon Salomon xa pro 3d Salomon outlet Botas salomon Salomon xt wings 3